De Bijlmerweide is de groene long die onze wijk – en Kantershof – omsluit. De Bijlmerweide is 50 hectare groot en maakt deel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN, voorheen de Ecologische hoofdstructuur). Het noordelijke gedeelte van de Bijlmerweide behoort tevens tot de Hoofdgroenstructuur van Amsterdam.

Elke 3de zaterdag van de maand wordt er door vrijwilligers uit o.a. Geerdinkhof gewerkt aan het onderhoud: hooien, de amfibiepoelen onderhouden, broeihopen voor ringslangen aanleggen en monitoren, wilgen knotten, takkenrillen aanleggen en onderhouden, etc. Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de coördinator via het e-mailadres Bijlmerweide@vh2017hnszz-0.hosting-space.nl.

De Bijlmerweide is onderdeel van de Diemerscheg. Op deze kaart is te zien hoe de Bijlmerweide in de Diemerscheg past. In 2021 wordt een beheer- en ontwikkelstrategie opgesteld door de omliggende gemeenten.

Voor de Bijlmerweide is in 2012 een bestemmingsplan opgesteld. Destijds waren daar ook de Garskamp, de scholen, Groenhoven en Gouden Leeuw in opgenomen; deze zijn later toegevoegd aan het bestemmingsplan 5G’s (maar de betreffende artikelen zijn nog niet geschrapt). Dat zal bij de tweede herziening gebeuren.
De Bijlmerweide nu materieel een eigen bestemmingsplan: Bijlmerweide en Omstreken. Dit bestaat uit het bestemmingsplan uit 2012 en de eerste herziening in 2015 naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State in 2014:
* bestemmingsplan 2012: regels
* bestemmingsplan 2012: toelichting
* bestemmingsplan 2012: kaart1, kaart2, kaart3
* 1ste herziening 2015: regels & toelichting