De inzendtermijn voor de Enquête Herinrichting Geerdinkhof is gesloten. Er zijn maar liefst 182 enquêtes ingeleverd! De commissie Herinrichting verwerkt momenteel de gegevens.