In april 2024 verspreidde de gemeente het bijgaande bericht (download) over de wijze waarop betaald parkeren in Zuidoost zal worden ingevoerd: hoe vergunningen kunnen worden aangevraagd en op welke voorwaarden. De bewonersbrief waarvan sprake is in dit bericht zal volgens de laatste informatie tussen 9 en 19 juli worden bezorgd. Of dat daadwerkelijk binnen die termijn wordt waargemaakt moet nog even worden afgewacht, maar zo’n brief gaat er wel komen.

Wilt u meer lezen over de argumenten van het betaaldparkerenbeleid, zie hiervoor de Nota van beantwoording betaald parkeren van de gemeente (uit 2023). Hierin gaat de gemeente in op alle door bewoners ingebrachte bezwaren. Met name in artikel 2.8 gaat het over zaken die Geerdinkhof betreffen (blz 22-29). U kunt deze nota hier downloaden.

Het bestuur van onze bewonersvereniging houdt de gang van zaken goed in de gaten. Als u te maken krijgt met onverwachte problemen, geeft u dit dan a.u.b. door aan het bestuur via secretaris@geerdinkhof.nl.