De overheid ondersteunt huiseigenaren bij het energiezuiniger maken van hun woningen. Zie in bijgaand overzicht waar u subsidie voor kunt krijgen en hoe hoog deze subsidies zijn.

Klik hier voor het Overzicht Isolatiesubidies.