Website www.geerdinkhof.nl
Bank NL46 INGB 0005 4333 26  t.n.v. Groot Geerdinkhof VVH
K.v.K. 405.337.60
   
Bestuur nr naam functie telefoon e-mail
  378 heer A. Heideveld  voorzitter 06-46444500 voorzitter@geerdinkhof.nl
  97 mevr. van Santen – van Dam  secretaris 698.07.50 secretaris@geerdinkhof.nl
  241 mevr. M. Schmid  penningmeester 699.05.35 penningmeester@geerdinkhof.nl
  625 heer D. Norg  algemeen bestuurslid 699.52.95 secretaris@geerdinkhof.nl
  206 mevr. Y.K. Grift  algemeen bestuurslid 600.41.55 secretaris@geerdinkhof.nl
  * leden Dagelijks Bestuur
   
Infobulletin Mededelingen/advertenties voor het Infobulletin aan de redactie: tel. 690.62.94 of e-mail redactie@geerdinkhof.nl
Meldpunten Veiligheid: alle (pogingen tot) inbraak, diefstal en berovingen in en rond Geerdinkhof kunt u melden bij mevrouw Madou de Vries (nr. 349, tel. 699.73.08, madoudevries@gmail.com)
  Leefbaarheid: graffiti, vernieling gele verwijsborden, parkeerproblemen, onderhoud groen kunt u melden bij dhr. Johan Kunst (nr. 256, tel. 695.42.95)
  Verloren en gevonden voorwerpen kunt u melden bij mevrouw Grift (tel. 600.41.55)
  Verkeerd geadresseerde post kunt u afgeven bij alle bestuursleden; deze beschikken over een alfabetische namenlijst van de bewoners op Geerdinkhof.
   
Oppasservice naam telefoon naam telefoon
  Cathelijne van Andel 06.36590007 Roos Hondeveld 06.20528001
  Shamu van Bochove 690.89.97 / 06.40119937 Kim de Jong 06.10996594
  Isabel Breewel 690.99.51 Melle Laan 600.20.89 / 06.8394045
  Femke Crouwel 699.24.96 Ira Lenters 600.17.99
  Diandra van Duijn 695.49.74 / 06.54686635  Nikki Vork 06.24158601
  Tarief 3,50 €/uur; na 23.00 uur 4,50 €/uur
         
HULPVERLENING
Wanneer echt snelle hulp nodig is altijd het Landelijk Alarmnummer kiezen voor snelle doorverbinding naar politie, brandweer en ambulance 112
Politie, in alle andere gevallen (0.14 €/min) 0900 88.44
Brandweer 621.21.21
GG & GD 555.55.55
AMC spoedeisende hulp 566.33.33
Dokterdienst 088 003.06.00
St. Dienstverlening voor Ouderen (mini/klussenbus Zuidoost) 564.81.42
   
VERVOER  
Info stads- en streekvervoer (0,50 €/min) 0900 92.92
Stadsmobiel, taxi voor mensen met handicap/65+ (dagelijks 7.00 – 24.00 uur) 460.54.60
Taxicentrale Diemen 690.58.58
Taxicentrale TCA (0,10 €/min) 0900 677.77.77
Taxicentrale Taxi Direkt (0,10 €/min) 0900 07.24
Schiphol Taxicentrale 653.10.00
   
STADSDEEL ZUIDOOST  
Stadsdeelkantoor, Anton de Komplein 150, 1102 CW Amsterdam 140.20
Stadsdeelkantoor fax 691.20.15
Sector Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling 140.20
Informatiecentrum Zuidoost, Bijlmerplein 79 311.84.41
Klachtenmeldpunt Beheer Openbare Ruimte, werkdagen van 8.00 – 16.00 (o.a. melden volle glas- en papiermetro’s bij de school) – email: bm@zuidoost.amsterdam.nl 252.52.22 

 

Secretariaat Maatschappelijke Ontwikkeling 140.20
Projectgroep Ganzenhoef van het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer, Groeneveen 91 D 690.67.06
Huisvuilophaaldienst, veegdienst, gladheidsbestrijding, GFT-afval, klein chemisch afval (KCA), melden grof vuil (wordt uitsluitend op donderdag gratis opgehaald) 140.20
Afvalpunt Meerkerkdreef 31 voor het zelf aanleveren van afval (werkdagen 8.00 – 18.00 uur, zaterdag 10.00 – 16.00 uur) 0800 665.05.66
Milieupolitie 140.20
MP-bureau 416.64.10
Secretariaat Beheer en Milieu 140.20
   
NUTSBEDRIJVEN  
Storingen electriciteit, gas water (dag en nacht, 0,10 €/min) 0800 90.09
Storingen openbare verlichting/verkeerslichten (Ziut) 597.26.26
Storingen kabel (UPC) 0800 22.33.111
Storingen riolering 0900 93.94
Nuon, vh. Energie Noord West, klantenservice (0,10 €/min) 0900 08.08
UPC 0900 15.80
Gemeentelijk Waterleidingbedrijf Amsterdam, klantendienst 580.28.85
Waternet meldingen en storingen 0900 93.94
GG & GD, Ongediertebestrijding 555.56.00
   
DIVERSEN  
Melding overlast vliegverkeer 601.55.55
Stichting INS (Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt) 697.14.37
Kindertelefoon (dagelijks tussen 14.00 – 20.00 uur) 0800 04.32
St. Korrelatie (0,10 €/min) 0900 14.50
Klachten bezorging Echo (bezorgklachten@echo.nl) 480.24.30
Klachten bezorging Amsterdams Stadsblad (0,10 €/min, service@interlanden.nl) 0900 07.08
Klachten Postbezorging  TNT Post 058-233 3333
Klachten Postbezorging  SANDD 055-3682525
Klachten Postbezorging  Selektmail 030-2149500