Website www.geerdinkhof.nl
Bank NL46 INGB 0005 4333 26  t.n.v. Groot Geerdinkhof VVH
K.v.K. 405.337.60
Bestuur nr naam functie telefoon e-mail
378 heer A. Heideveld  voorzitter 06-46444500 voorzitter@geerdinkhof.nl
97 mevr. M.Y. van Santen – van Dam  secretaris 698.07.50 secretaris@geerdinkhof.nl
241 mevr. M. Schmid  penningmeester 699.05.35 penningmeester@geerdinkhof.nl
4 heer G. van Zwam  algemeen bestuurslid 06-11929123 secretaris@geerdinkhof.nl
206 mevr. Y.K Grift  algemeen bestuurslid 600.41.55 secretaris@geerdinkhof.nl
* leden Dagelijks Bestuur
Infobulletin Mededelingen/advertenties voor het Infobulletin aan de redactie: tel. 690.62.94 of e-mail redactie@geerdinkhof.nl
Meldpunten Veiligheid: alle (pogingen tot) inbraak, diefstal en andere incidenten in en rond Geerdinkhof kunt u melden bij Marja van Santen-van Dam (6980750 of 0634797069)

Geerdinkhof Whatsapp Alert: Hiervoor kunt u zich aanmelden met uw mobiele nummer bij: https://3xnx.eu/alert 

Leefbaarheid: een klacht of een opmerking over de openbare ruimte (bijv. graffiti, vernieling gele verwijsborden, parkeerproblemen, onderhoud groen) kunt u melden bij stadsdeel/centrale stad 14020 of via een de website Melding openbare Ruimte Amsterdam (MORA) of via de App Verbeterdebuurt.nl
Verloren en gevonden voorwerpen kunt u melden bij Yolanda Grift (tel. 600.41.55)
Verkeerd geadresseerde post kunt u afgeven bij alle bestuursleden; zij beschikken over een alfabetische namenlijst van de bewoners op Geerdinkhof.
Oppasservice naam telefoon naam telefoon
Diego van Bochove 06.15033284 / 6908997 Roos Hondeveld 06.20528001
Shamu van Bochove 690.89.97 / 06.40119937 Kim de Jong 06.10996594
Pelie Drijver 06.57663787 / 37011115 Melle Laan 600.20.89 / 06.8394045
Femke Crouwel 699.24.96 Pipa Drijver 06.46518698 / 3701115
Ezra Parsan 06.36555795
Tarief €3,50 per uur; na 23.00 uur € 4,50 per uur
HULPVERLENING
Wanneer echt snelle hulp nodig is altijd het Landelijk Alarmnummer kiezen voor snelle doorverbinding naar politie, brandweer en ambulance 112
Politie, in alle andere gevallen (0.14 €/min) 0900 88.44
Brandweer 621.21.21
GG & GD 555.55.55
AMC spoedeisende hulp 566.33.33
Dokterdienst 088 003.06.00
St. Dienstverlening voor Ouderen (mini/klussenbus Zuidoost) 564.81.42
VERVOER
Info stads- en streekvervoer (0,50 €/min) 0900 92.92
Stadsmobiel, taxi voor mensen met handicap/65+ (dagelijks 7.00 – 24.00 uur) 460.54.60
Taxicentrale Diemen 690.58.58
Taxicentrale TCA (0,10 €/min) 0900 677.77.77
Taxicentrale Taxi Direkt (0,10 €/min) 0900 07.24
Schiphol Taxicentrale 653.10.00
STADSDEEL ZUIDOOST
Stadsdeelkantoor, Anton de Komplein 150, 1102 CW Amsterdam 140.20
Stadsdeelkantoor fax 691.20.15
Sector Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling 140.20
Informatiecentrum Zuidoost, Bijlmerplein 79 311.84.41
Klachtenmeldpunt Beheer Openbare Ruimte, werkdagen van 8.00 – 16.00 (o.a. melden volle glas- en papiermetro’s bij de school) – email: bm@zuidoost.amsterdam.nl 252.52.22
Secretariaat Maatschappelijke Ontwikkeling 140.20
Projectgroep Ganzenhoef van het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer, Groeneveen 91 D 690.67.06
Huisvuilophaaldienst, veegdienst, gladheidsbestrijding, GFT-afval, klein chemisch afval (KCA), melden grof vuil (wordt uitsluitend op donderdag gratis opgehaald) 140.20
Afvalpunt Meerkerkdreef 31 voor het zelf aanleveren van afval (werkdagen 8.00 – 18.00 uur, zaterdag 10.00 – 16.00 uur) 0800 665.05.66
Milieupolitie 140.20
MP-bureau 416.64.10
Secretariaat Beheer en Milieu 140.20
NUTSBEDRIJVEN
Storingen electriciteit, gas water (dag en nacht, 0,10 €/min) 0800 90.09
Storingen openbare verlichting/verkeerslichten (Ziut) 597.26.26
Storingen kabel (UPC) 0800 22.33.111
Storingen riolering 0900 93.94
Nuon, vh. Energie Noord West, klantenservice (0,10 €/min) 0900 08.08
UPC 0900 15.80
Gemeentelijk Waterleidingbedrijf Amsterdam, klantendienst 580.28.85
Waternet meldingen en storingen 0900 93.94
GG & GD, Ongediertebestrijding 555.56.00
DIVERSEN
Melding overlast vliegverkeer 601.55.55
Stichting INS (Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt) 697.14.37
Kindertelefoon (dagelijks tussen 14.00 – 20.00 uur) 0800 04.32
St. Korrelatie (0,10 €/min) 0900 14.50
Klachten bezorging Echo (bezorgklachten@echo.nl) 480.24.30
Klachten bezorging Amsterdams Stadsblad (0,10 €/min, service@interlanden.nl) 0900 07.08
Klachten Postbezorging  TNT Post 058-233 3333
Klachten Postbezorging  SANDD 055-3682525
Klachten Postbezorging  Selektmail 030-2149500