Reactie van de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer (WVB) op de ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050

Tekst van de Rijksoverheid: ‘In deze nota heeft het kabinet de kaders vastgesteld voor de toekomstige ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland. De nieuwe koers is gericht op een veilige luchtvaart met een sterk netwerk van internationale verbindingen, minder overlast voor mensen en minder impact op het milieu. Voor de Nederlandse luchthavens is er voortaan alleen perspectief op groei als dit veilig kan, de hinder voor mensen in de omgeving en de belasting voor het klimaat aantoonbaar afneemt’.

De Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer, die bezig is het vliegverkeer op Schiphol terug te brengen, heeft een reactie op deze luchtvaartnota geformuleerd en inmiddels een presentatie voor de wethouder van Amsterdam gehouden. Deze presentatie is vastgelegd in de twee onderstaande filmpjes: 

https://youtu.be/Z3HYM0nZ-L4 (3 minuten: bedoeld als teaser)

https://youtu.be/gUL7ZFA743A (22 minuten: inhoudelijke reactie)

In de nieuwste video (september 2020) kijkt de Koepel van Amsterdamse Schipholorganisaties hoe het nu verder moet en komen ze met een oplossing.
https://youtu.be/M9HXEXRweVQ

Op de website van de WVB vindt u meer informatie over de activiteiten van de werkgroep: www.wvb.nu