Op deze pagina vindt u telefoonnummers en informatie over:
– Hulpverlenende instanties
– Vervoer
– Stadsdeel Zuidoost
– Nutsbedrijven
– overlast vliegverkeer, Kindertelefoon en Korrelatie, klachten voer bezorging, etc.

Hulpverlening

OrganisatieContactinformatie
Wanneer echt snelle hulp nodig is altijd het Landelijk Alarmnummer kiezen voor snelle doorver­binding naar politie, brandweer en ambulance112
Politie, in alle andere gevallen (0.14 €/min)0900 88.44
Brandweer621.21.21
GG & GD555.55.55
AMC spoedeisende hulp566.33.33
Dokterdienst088 003.06.00
St. Dienstverlening voor Ouderen (mini/klussenbus Zuidoost)564.81.42
Leefbaarheideen klacht of een opmerking over de openbare ruimte (bijv. graffiti, vernieling gele verwijsborden, parkeerproblemen, onderhoud groen) kunt u melden bij stadsdeel/centrale stad 14020
of via een de website Melding openbare Ruimte Amsterdam (MORA)
of via de AppVerbeterdebuurt.nl

Vervoer

TransportContactinformatie
Info stads- en streekvervoer (0,50 €/min)0900 92.92
Stadsmobiel, taxi voor mensen met handicap/65+ (dagelijks 7.00 – 24.00 uur)460.54.60
Taxicentrale Diemen690.58.58
Taxicentrale TCA (0,10 €/min)0900 677.77.77
Taxicentrale Taxi Direkt (0,10 €/min)0900 07.24
Schiphol Taxicentrale653.10.00

Stadsdeel Zuidoost

Afdeling of organisatieContact
Stadsdeelkantoor, Anton de Komplein 150, 1102 CW Amsterdam140.20
Stadsdeelkantoor fax691.20.15
Gebiedsmakelaar Bijlmer Oost - G-buurtEnid Pieters
06 1229 6795
E.Pieters@amsterdam.nl
Sector Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling140.20
Secretariaat Maatschappelijke Ontwikkeling140.20
Secretariaat Beheer en Milieu140.20
Projectgroep Ganzenhoef van het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer, Groeneveen 91 D690.67.06
MP-bureau416.64.10
Milieupolitie140.20
Klachtenmeldpunt Beheer Openbare Ruimte, werkdagen van 8.00 – 16.00 (o.a. melden volle glas- en papiermetro’s bij de school) email: bm@zuidoost.amsterdam.nl252.52.22
Informatiecentrum Zuidoost, Bijlmerplein 79311.84.41
Huisvuilophaaldienst, veegdienst, gladheidsbestrijding, GFT-afval, klein chemisch afval (KCA), melden grof vuil (wordt uitsluitend op donderdag gratis opgehaald)140.20
Afvalpunt Meerkerkdreef 31 voor het zelf aanleveren van afval (werkdagen 8.00 - 18.00 uur, zaterdag 10.00 - 16.00 uur)0800 665.05.66

Nutsbedrijven

OrganisatieContactinformatie
Storingen electriciteit, gas water (dag en nacht, 0,10 €/min)0800 90.09
Storingen openbare verlichting/verkeerslichten (Ziut)597.26.26
Storingen kabel (UPC)0800 22.33.111
Storingen riolering0900 93.94
Nuon, vh. Energie Noord West, klantenservice (0,10 €/min)0900 08.08
UPC0900 15.80
Gemeentelijk Waterleidingbedrijf Amsterdam, klantendienst580.28.85
Waternet meldingen en storingen0900 93.94
GG & GD, Ongediertebestrijding555.56.00

Diversen

OrganisatieContactgegevens
Melding overlast vliegverkeer601.55.55
Stichting INS (Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt)697.14.37
Kindertelefoon (dagelijks tussen 14.00 – 20.00 uur)0800 04.32
St. Korrelatie (0,10 €/min)0900 14.50
Klachten bezorging Echo (bezorgklachten@echo.nl)480.24.30
Klachten bezorging Amsterdams Stadsblad (0,10 €/min, service@interlanden.nl)0900 07.08
Klachten Postbezorging TNT Post058-233 3333
Klachten Postbezorging SANDD055-3682525
Klachten Postbezorging Selektmail030-2149500
Repaircafé Zuidoost https://repaircafe-zuidoost.nl06-38450241