Op deze pagina vindt u telefoonnummers en informatie over:
– Hulpverlenende instanties
– Vervoer
– Stadsdeel Zuidoost
– Nutsbedrijven
– overlast vliegverkeer, Kindertelefoon en Korrelatie, klachten voer bezorging, etc.

Hulpverlening

Organisatie Contactinformatie
Wanneer echt snelle hulp nodig is altijd het Landelijk Alarmnummer kiezen voor snelle doorver­binding naar politie, brandweer en ambulance112
Politie, in alle andere gevallen (0.14 €/min)0900 88.44
Brandweer621.21.21
GG & GD555.55.55
AMC spoedeisende hulp566.33.33
Dokterdienst088 003.06.00
St. Dienstverlening voor Ouderen (mini/klussenbus Zuidoost)564.81.42
Leefbaarheideen klacht of een opmerking over de openbare ruimte (bijv. graffiti, vernieling gele verwijsborden, parkeerproblemen, onderhoud groen) kunt u melden bij stadsdeel/centrale stad 14020
of via een de website Melding openbare Ruimte Amsterdam (MORA)
of via de AppVerbeterdebuurt.nl

Vervoer

TransportContactinformatie
Info stads- en streekvervoer (0,50 €/min)0900 92.92
Stadsmobiel, taxi voor mensen met handicap/65+ (dagelijks 7.00 – 24.00 uur)460.54.60
Taxicentrale Diemen690.58.58
Taxicentrale TCA (0,10 €/min)0900 677.77.77
Taxicentrale Taxi Direkt (0,10 €/min)0900 07.24
Schiphol Taxicentrale653.10.00

Stadsdeel Zuidoost

Afdeling of organisatieContact
Stadsdeelkantoor, Anton de Komplein 150, 1102 CW Amsterdam140.20
Stadsdeelkantoor fax691.20.15
Sector Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling140.20
Informatiecentrum Zuidoost, Bijlmerplein 79311.84.41
Klachtenmeldpunt Beheer Openbare Ruimte, werkdagen van 8.00 – 16.00 (o.a. melden volle glas- en papiermetro’s bij de school) email: bm@zuidoost.amsterdam.nl252.52.22
Secretariaat Maatschappelijke Ontwikkeling140.20
Projectgroep Ganzenhoef van het Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer, Groeneveen 91 D690.67.06
Huisvuilophaaldienst, veegdienst, gladheidsbestrijding, GFT-afval, klein chemisch afval (KCA), melden grof vuil (wordt uitsluitend op donderdag gratis opgehaald)140.20
Afvalpunt Meerkerkdreef 31 voor het zelf aanleveren van afval (werkdagen 8.00 - 18.00 uur, zaterdag 10.00 - 16.00 uur)0800 665.05.66
Milieupolitie140.20
MP-bureau416.64.10
Secretariaat Beheer en Milieu140.20

Nutsbedrijven

OrganisatieContactinformatie
Storingen electriciteit, gas water (dag en nacht, 0,10 €/min)0800 90.09
Storingen openbare verlichting/verkeerslichten (Ziut)597.26.26
Storingen kabel (UPC)0800 22.33.111
Storingen riolering0900 93.94
Nuon, vh. Energie Noord West, klantenservice (0,10 €/min)0900 08.08
UPC0900 15.80
Gemeentelijk Waterleidingbedrijf Amsterdam, klantendienst580.28.85
Waternet meldingen en storingen0900 93.94
GG & GD, Ongediertebestrijding555.56.00

Diversen

OrganisatieContactgegevens
Melding overlast vliegverkeer601.55.55
Stichting INS (Interkerkelijk Nieuwkomers Steunpunt)697.14.37
Kindertelefoon (dagelijks tussen 14.00 – 20.00 uur)0800 04.32
St. Korrelatie (0,10 €/min)0900 14.50
Klachten bezorging Echo (bezorgklachten@echo.nl)480.24.30
Klachten bezorging Amsterdams Stadsblad (0,10 €/min, service@interlanden.nl)0900 07.08
Klachten Postbezorging TNT Post058-233 3333
Klachten Postbezorging SANDD055-3682525
Klachten Postbezorging Selektmail030-2149500
Repaircafé Zuidoost https://repaircafe-zuidoost.nl06-38450241