Geerdinkhof is gesitueerd tussen de flat Grubbehoeve en de wijk Nieuw-Grunder in het zuiden en de flatcomplexen Gouden Leeuw en Groenhoven in het westen. Aan de noord- en oostkant vormt recreatiegebied De Bijlmerweide de groene buffer met het nog bestaande stuk van de voormalige Schipholweg en de Provinciale weg naar Weesp. Via een fiets- en voetgangersbrug over Provinciale weg en Gaasp is er een rechtstreekse toegang tot het Diemer- en Telegraafbos.

Zuidoost

Geerdinkhof is geen eiland en de planvorming in stadsdeel Zuidoost dient getoetst te worden aan plannen voor de gemeente Amsterdam (structuurplan, waterplan, etc.), voor de streek (streekplannen Noord-Holland). We proberen ook die planvorming te volgen en – indien relevant – onze voorstellen voor verbetering kenbaar te maken.