Algemene Ledenvergadering 2021

Graag zouden we u willen uitnodigen voor onze algemene ledenvergadering van Groot Geerdinkhof, vereniging van huiseigenaren, maar zoals u zult begrijpen, gaat dat momenteel nog niet lukken. Zodra de omstandigheden dit toelaten, organiseren wij een algemene ledenvergadering, waarbij u weer fysiek aanwezig kunt zijn.
Wel willen we u vragen te reageren op deze nieuwsbrief en onze vragen te beantwoorden.

Mocht u meer vragen hebben: wij willen een online-bijeenkomst regelen, waar u al uw vragen kunt stellen. Over deze bijeenkomst en het tijdstip wordt u geïnformeerd via een GG-bericht en de website.

Het bestuur heeft het afgelopen jaar haar bestuurstaken gewoon uitgevoerd, dus er is een bestuurlijk jaarverslag en de financiële stukken zijn ook voorhanden, evenals de goedkeuring van de kascontrolecommissie.
Tevens dient een bestuursverkiezing plaats te vinden, want één bestuurslid is aftredend en herkiesbaar en ons aspirant-lid kan gekozen worden tot algemeen bestuurslid.

Onderstaande vragen corresponderen met de papieren versie die u - als u lid bent - ontvangen heeft.

1. 
Heeft u vragen met betrekking tot de jaarrekening?
2. 
Heeft u vragen met betrekking tot de kascontrole?
3. 
Heeft u vragen met betrekking tot het bestuurlijk jaarverslag?
4. 
Bestuursverkiezing: Yolanda Grift is herkiesbaar.
5. 
Bestuursverkiezing: Wouter van Rennes is verkiesbaar
6. 
Heeft u belangstelling voor een bestuursfunctie? Zo ja, wilt u dan uw naam en e-mailadres of telefoonnummer in het opmerkingenveld typen.