Groot onderhoud / herinrichting Geerdinkhof

Vraagt u zich weleens af hoe uw directe woonomgeving zou kunnen worden verbeterd? Binnen enkele jaren krijgt de openbare ruimte in Geerdinkhof een opknapbeurt van de gemeente. Alles wat verzakt is wordt weer op peil gebracht (niet de privétuinen) en er wordt opnieuw bestraat; het opknappen geldt meestal niet voor het openbaar groen.

Dit plan is natuurlijk een mooie gelegenheid om tegelijkertijd nog andere dingen aan te pakken. Dan spreek je van herinrichting. Of daarvoor voldoende geld beschikbaar is, weten we nog niet.

Wij, de bewonersvereniging Groot Geerdinkhof, willen op tijd met de gemeente in gesprek gaan over uw ideeën en wensen voor onze woonomgeving Vandaar deze enquête.

In het Infobulletin van januari 2021 staat ter inspiratie een artikel over dit onderwerp. Het is geschreven door bewoners die lid zijn van de commissie Herinrichting van de bewonersvereniging. Bewoners die geen lid zijn van de vereniging ontvangen dit artikel los bij deze enquête.

Mogen we op uw inzending van deze enquête rekenen?

Inleveren van de enquête kan tot 31 januari a.s.

Heeft u vragen over de enquête, stuur dan een e-mail aan herinrichting@vh2017hnszz-0.hosting-space.nl

 

Enquête: hoe ziet een toekomstbestendig Geerdinkhof er wat u betreft uit?

Geef van de volgende onderwerpen aan hoe belangrijk u deze vindt om aan te pakken bij een herinrichting. Kruis het rondje aan dat uw mening het best weergeeft. Geef in het tekstvak indien gewenst kort een aanvulling, of geef aan ‘niet van toepassing’.

De vragen zijn ingedeeld naar de volgende onderwerpen:
- Groen en natuur
- Straatmeubilair
- Afvalinzameling
- Verkeer
- Parkeren
- Milieu en duurzaamheid
- Wonen
Aan het eind vragen we u nog in welke buurt u woont en hoe uw huishouden is samengesteld. Tevens heeft u daar de mogelijkheid om uw overige opmerkingen te plaatsen.