In het Infobulletin van januari jl. (blz. 6) werd een bijdrage van 1.500,- aangeboden voor maatwerk-oplossingen in de openbare ruimte  en/of groenonderhoud.

Omdat er geen plannen zijn ingediend heeft het bestuur gekozen voor een plan dat al op de wensenlijst stond: alle beschikbare lantaarnpalen aan het Guldenkruispad ter hoogte van de Geerdinkhofweg voorzien van de paalbloembakken.

Gekozen is voor 4 extra bloembakken langs het fietspad. Deze bakken worden  in de komende maanden aangekocht en geplaatst. Omdat hiermee het subsidiebedrag is besteed kunnen er geen nieuwe plannen meer worden goedgekeurd.

De bloembakken zullen in de komende maanden worden opgehangen.