Tijdens de bewonersbijeenkomst van 23 november 2022 werd de uitslag gepresenteerd van de enquête die in de zomer onder de bewoners werd gehouden. Op basis daarvan formuleerde de gemeente enkele scenario’s voor de aanpak van de openbare ruimte, met name het groen en de speelplaatsen. Daarover konden de bewoners zich uitspreken. Er werden 151 ingevulde enquêtes ontvangen. Lees hier wat de uitkomst was van deze peiling.