Op 12 januari 2023 vergaderde de raadscommissie in de Stopera over de invoering van betaald parkeren in Zuidoost en Nieuw-West. De wethouder verleende een maand uitstel aan de stadsdeelbesturen om hun adviezen te geven aan burgemeester en wethouders. Het Parool schreef over de raadscommissievergadering van 12 januari en het verzet tegen betaald parkeren in Zuidoost.