In het Infobulletin van april 2022 treft u een artikel aan over de mogelijkheden van toekomstige energievoorziening in onze wijk. Bij dit artikel is gebruikgemaakt van een uitgebreider artikel van de hand van onze wijkgenoot Berend Fraenkel, sinds vorig jaar tevens lid van de commissie Energietransitie Geerdinkhof. Klik hier om het artikel op te roepen.