De gemeente heeft een Toekomstplan Gaasperplas opgesteld. Dat heeft ter inzage gelegen en op 20 februari jl. is er een bewonersbijeenkomst geweest.

De Stichting Natuurbescherming Zuidoost heeft hier al eerder over bericht. En er heeft een artikel in het Parool gestaan.

Naar aanleiding van de voorgenomen plannen zijn buurtbewoners een petitie gestart, gericht aan de burgermeester. Klik hier om de petitie te lezen en om je naam toe te kunnen voegen.