Voor in ieder geval vijf jaar staan er acht waterbuffels in het gebied te grazen. De provincie Noord-Holland en Staatsbosbeheer in de Diemerscheg hopen met de plaatsing van de dieren daar de natuur te verbeteren.

Gedeputeerde Esther Rommel van Natuur en Landschap is enthousiast: ‘Mooi om te zien hoe deze dieren de komende vijf jaar de natuur gaan vormgeven. Ze zorgen voor een divers landschap waarmee de variatie aan planten en dieren toeneemt. Met deze pilot dragen we bij aan het verbeteren en versterken van de biodiversiteit in onze provincie.’

Verbeteren van natuur

Het grazen van de waterbuffels zou ervoor kunnen zorgen dat de natuurverbinding door het water open blijft. De verwachting is dat met name de otter en ringslang hiervan gaan profiteren. Ook helpt het grazen de variatie aan planten en dieren mogelijk te verbeteren. De waterbuffels houden ‘snelle groeiers’ als wilgen en riet kort, waardoor andere planten de ruimte krijgen om te groeien. En daar zijn diverse insecten en vogels dan weer blij mee.

De komende jaren moet blijken of de acht dieren in Waterland-West voor verbetering van de natuur zorgt. Mocht het resultaat positief zijn, dan kunnen er mogelijk ook waterbuffels worden ingezet in andere natuurgebieden in Noord-Holland.

De pilot bij Waterlandtak-West is onderdeel van het project Natuurontwikkeling Diemerscheg. De Diemerscheg is een groene verbindingszone ten oosten van Amsterdam, verspreid over Diemen, Weesp en Muiden.

met dank aan Het Parool