KLIK OP DE KOP VAN DIT ARTIKEL OM VERDER TE LEZEN

Zie de toelichting door Burgemeester en wethouders.

Zie de website van de initiatiefnemers van het referendum

Lees Parool-artikel ‘Natuur delft altijd het onderspit’ (over de indieners van het referendum)

Lees Parool-artikel ‘Stemmen over meer dan alleen beschermd groen’ (uitleg over het referendum)