Het beleidskader voor de Hoofdgroenstructuur Amsterdam (HGS) moet opnieuw vastgesteld worden. Daarbij is de vraag aan de orde gesteld of de HGS wel voldoende beschermd wordt, voldoende gebieden omvat en er voldoende waarborgen zijn tegen bebouwing. Het voorgenomen beleidskader voor de HGS kunt u hier vinden.

Heel dicht bij huis: de Bijlmerweide is onderdeel van de Hoofdgroenstructuur.

Ruim 18.000 handtekeningen zijn er in de eerste ronde opgehaald om over de HGS een referendum te organiseren. NB Er waren 1000 geldige handtekeningen nodig. In de tweede ronde zijn er 10.000 geldige handtekeningen, ondersteuningsverklaringen, nodig. U kunt hier het verzoek voor een referendum ondertekenen.