In januari 2021 is een enquête onder alle huishoudens in Geerdinkhof gehouden met vragen over hoe de wijk er in de toekomst uit zou moeten zien.

Klik hier voor de verkorte versie (zoals gepubliceerd in Infobulletin april 2021)

Klik hier voor de uitgebreide versie met grafieken

Klik hier voor alle gegevens en de gemaakte commentaren (anoniem)