Enquête wensen buurtactiviteiten/ evenementen Geerdinkhof

Als evenementencommissie van Geerdinkhof is het uiteraard ons streven om buurtactiviteiten te organiseren waar zoveel mogelijk mensen uit de Geerdinkhof met plezier aan deelnemen. Het is namelijk bekend dat burencontact de sociale veiligheid en leefbaarheid van een buurt vergroten en dat je in gezamenlijkheid ook meer voor je buurt gedaan kan krijgen (denk aan zaken als energietransitie, groenbeheer, inbraakpreventie, aanspraak maken op buurtbudgetten, etc.).
Middels deze enquête proberen wij na te gaan welke behoeften er in ons wijkje zijn als het om activiteiten ter versterking van de sociale samenhang gaat. Het duurt ongeveer 10 minuten om de 9 vragen in te vullen.  Hartelijk dank voor je tijd en we hopen je te zien bij de volgende buurtactiviteit (ieder gezinslid in jouw huishouden mag meedoen aan de enquête)!