André’s blog

Voor zover de gebiedsmakelaar Enid Pieters nu kan overzien komt er geen inspraak. Het plan is nu in de kostenramings fase. Zodra dat is afgerond gaat het plan naar het DB. Zodra het DB er een klap op geeft gaat het in de uitvoeringsfase.

Wij, als vereniging, willen bijdragen aan de oplossing en hebben daarom een raadsadres bij de gemeenteraad van Amsterdam ingediend.

Raadsadres

In het raadsadres vraag de vereniging om enkele aanvullingen op het advies van Goudappel mee te nemen in het uitvoeringsplan.

Hierbij onze aanvullingen om de doorstroming bij de rotonde te verbeteren:

1. Voetgangers doseerlichten bij de (verplaatste) zebra oversteekplaats. 

• De niet gedoseerde oversteek van metroreizigers heeft van meet af aan voor de belemmering van de doorstroming gezorgd. Doordat de metro reizigers d.m.v. de roltrappen als het ware worden voorgesorteerd om in Ganzenpas de oversteek te maken richting het winkelcentrum wordt niet de volle breedte van de oversteekplaats benut. Door middel van doseerlichten kunnen de elkaar kruisende verkeersstromen elkaar efficiënt afwisselen. 

2. Een 2e rechtsaffer. 

• Nu wordt voorgesteld om het fietspad (hoek Bijlmerdreef/Elsrijkdreef) op de rotonde te laten vervallen en de fietser al eerder de oversteek te laten maken naar de overzijde van de Bijlmerdreef,
• Nu er wordt voorgesteld om de zebra oversteekplaats te verplaatsen,
komt er ruimte om een 2e rechtsaffer voor het verkeer Bijlmerdreef ==> Elsrijkdreef aan te leggen waar ook het openbaar vervoer (Bus 44) baat bij heeft.

3. Parallelweg van 2 zijden ontsluiten en een uitrijbaan in de groenstrook aanleggen. 

• Ganzenpoortbezoekers die het westelijke deel van het winkelcentrum willen bezoeken zijn gedwongen de oostelijke toegang (rotonde/rechtsaffer) te gebruiken. Indien deze bezoekers de gelegenheid krijgen om een deel van de parallelweg via het Annie Romeinplein in te rijden ontlast dat de oostelijke toegang. Ons voorstel is om een uitrijbaan voor het elkaar tegemoet rijdende verkeer aan te leggen richting de Bijlmerdreef. Na het bestaande zebrapad (gezien vanuit het metrostation) lijkt ons een goede locatie. 

Het voordeel van deze oplossing is dat het verkeer vanuit de oostelijke richting, via het Annie Romeinplein, toegang krijgt tot de parkeerplaats en niet via omwegen langs o.a. de flat Geldershoofd en de kinderboerderij Gliphoeve voor een nieuwe verstopping zorgt. Ook kan deze oplossing voorkomen dat automobilisten gaan keren op de Elsrijkdreef om gebruik te maken van de rechtsaffer voor de parkeerplaats van het winkelcentrum. 

Hieronder vind u het rapport van adviesbureau Goudappel