Sinds enige tijd beschikken we in Geerdinkhof over een eigen AED. Deze AED hebben wij gekregen van de Hartstichting. De AED hangt naast de hoofdingang van de Garstkamp, op een centrale plaats in onze wijk. Wij willen op korte termijn bezien of er een cursus AED/Beademing kan worden georganiseerd voor diegenen die dat willen.