Tijdens de bestuursvergadering van januari werd ik dringend uitgenodigd om vooral toch ook mijn blog bij te houden. Op mijn vraag waarover ik dan zou moeten berichten kreeg ik de vrije hand. Het is toch “André zijn Blog”…

Hierbij dus mijn bijdrage van de andere kant van de plas, uit Texas.

De afgelopen maanden ben ik bezig geweest met de voorbereiding van het plaatsen van een familie vakantiehuis, het afsluiten van de financiën en de overdracht van werkzaamheden van het Buurtplan G-buurt en het voorbereiden van deelname aan de buurtcoalitie G-buurt voor de veiligstelling van een door de gemeente aangeboden buurtbudget groot 180.000,-. Voorwaarde was het kiezen van een “penvoerder” (Venzo geworden) en het gezamenlijk indienen van een buurtplan.

Wat heeft dit met Geerdinkhof te maken?

Ook de sub-buurt Geerdinkhof kan gebruik maken van dit buurtbudget. (Denk aan de uitbreiding van de bloembakken aan de Geerdinkhofweg). Door het nu indienen van een projectplan(netje) kan er een financiële bijdrage komen voor bv. natuur, inrichting openbare ruimte of een sociale activiteit. Door gezamenlijk (als buurt) plannen uit te voeren kunnen we meer bereiken dan als sub-buurt afzonderlijk. Denk hierbij aan overleg met gemeenteambtenaren voor sub-buurt overstijgende belangen of afstemming met de 13 sub-buren voor een meer integrale aanpak.

De aspirant coalitieleden zijn nu bezig met het opstellen van een up to date Buurtplan 2022. Heeft u ideeën voor een projectje in Geerdinkhof? Neem dan contact op met onze secretaris voor de broodnodige afstemming of met mij.

En het familie vakantiehuis in Texas?

Dat staat!