Amsterdam in de 17e eeuw was een grootverbruiker van hout, met name voor de scheepsbouw. Vanaf 1631 verrezen tussen de Kostverlorenvaart en de Singelgracht circa 50 zaagmolens. Van deze molens is alleen De Otter de laatst overgebleven molen die onze koopvaardijvloot mede mogelijk heeft gemaakt.

De Otter augustus 2021

De molen maakt kans op de Molenprijs 2021. Het prijzengeld is broodnodig, zegt molenaar Roel Gremmer (55). Gremmer wil met dit geld de monumentale droogloodsen die bij de molen horen in ere herstellen. Deze loodsen worden opgeslagen, gerestaureerd en verduurzaamd en na de vernieuwing van de kademuur weer teruggeplaatst.

Nu de nominatie een feit is is het aan de Amsterdammers om dit stuk historie aan te bevelen. Stem op De Otter voor de toekenning van de Molenprijs 2021 van de Vriendenloterij.

https://www.molens.nl/deotter/

Elke stem levert 1 Euro op!

De molen draait nog elke dinsdag.

De Otter te Amsterdam 
Gilles van Leedenberghstraat 78
1052 VK Amsterdam

Update van 13 oktober 2021: