Op woensdag 5 april wordt een informatiebijeenkomst gehouden over de stand van zaken bij het project Energietransitie Geerdinkhof. De commissie Energietransitie wil graag haar bevindingen delen met de andere bewoners. En de commissie wil ook graag van de bewoners horen hoe zij er zelf voorstaan:

a) Is men druk bezig met eigen voorzieningen om ‘van het gas af te gaan’?

b) Is men eerder geneigd om te wachten tot er een acceptabele oplossing kan komen op collectieve basis?

c) Of hoeft het een het ander niet uit te sluiten?

De bijeenkomst wordt gehouden in de school aan de Geerdinkhofweg, start 20.00 uur, inloop met koffie vanaf 19.30 uur.

KLIK HIER voor een presentatie over verschillende mogelijke warmtenetten.

Zie voor een compleet overzicht ook onder Overzicht duurzame warmtebronnen