Op 9 januari 2023 publiceerde het Parool een kaart van Amsterdam waarop stond afgebeeld in welke wijken de bewoners in hun gasgebruik (gemiddeld) uitkomen boven het door de overheid ingestelde gasplafond van 1200 kuub. De redactie besloot vervolgens een van die wijken eens te laten bezoeken door een verslaggever om te horen doe dat nou zit. Zij had een gesprek met vier bewoners, onder wie drie leden van de Commissie Energietransitie Geerdinkhof. Het stuk verscheen op 13 januari in de krant. Ook lezen? Zie pagina 12 en pagina 13 (vervolg).