De gemeenteraad van Amsterdam is akkoord gegaan met de zoekgebieden waar windmolens mogen komen, dus ook het Diemerbos en de Gaasperplas. Wel wordt er een “reflectiefase” ingelast om extra onderzoek te doen. Van Doorninck is heel trots op het bereiken van dit besluit. “Amsterdam/regio Noord-Holland Zuid is het enige RES-gebied dat de door de regering uitgezette lijn volgt. Maar we hebben even nodig om van extreme discussie naar dialoog te gaan, zodat we angst kunnen wegnemen,” zei Van Doorninck.

Men hoopt op realisatie voor 2025 maar daarbij is geen rekening gehouden met bezwaarprocedures. Zoals het er nu uitziet worden er van de 17 windturbines, negen in het havengebied gebouwd, de rest komt langs de noordelijke Ringweg A10, bij Zuidoost en mogelijk uit de kust bij IJburg.