André’s Blog

Een verzoek tot inspreken kan worden gedaan door een email te sturen naar: bestuursondersteuning.sdzo@amsterdam.nl met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer. In januari komt een nieuwe gelegenheid.

Op 20 december hebben verschillende bewoners ingesproken. Naast het bezwaar tegen de invoering ging het voornamelijk om de verandering van het parkeerregime en de voorwaarden voor het krijgen van de vergunningen. De commissie heeft een motie aangenomen die de termijn voor de adviesaanvraag aan Zuidoost opschuift. Hierdoor kunnen er meer bewonersraadplegingen worden gehouden. Ook heeft Wouter van Rennes de commissie uitgenodigd om in Geerdinkhof de situatie te komen bekijken omdat B&W Amsterdam Geerdinkhof voordraagt voor een maatwerkadvies.

https://zuidoost.raadsinformatie.nl/vergadering/984123#ai_7253083

Ik voeg bij mijn inspreeklijsten met vragen en beschrijvingen. De eerste lijst is een samenvattende beschrijving. De 2e lijst gaat over meer concrete issues in Geerdinkhof.