GG-bericht d.d. 16 december 2022

Beste bewoners van Geerdinkhof,

Wij maken u op het volgende attent:

Dinsdagavond 20 december 18.00 uur is er een eerste inspraakmogelijkheid over de invoering van betaald parkeren.

Stadsdeelkantoor, Anton de Komplein 150

Het gaat hier om een overlegvergadering van de stadsdeelcommissie voor Zuidoost. Bij het onderwerp betaald parkeren wil de commissie bewoners aan het woord laten.

Er is niet veel tijd uitgetrokken voor inspreken (zie agenda in bijlage), maar dat hoeft u er niet van te weerhouden om u aan te melden als inspreker. Daarmee laat u blijken dat het voor u een serieuze zaak is.  Ook uw aanwezigheid op de publiekstribune kan van belang zijn.

De stadsdeelcommissie is een door de bevolking gekozen commissie bestaande uit leden van diverse politieke partijen en onafhankelijke bewoners. De commissie is gevraagd om te adviseren aan het Dagelijks bestuur in Zuidoost over de invoering van betaald parkeren. Het Dagelijks bestuur baseert op dit advies zijn aanbevelingen aan Burgemeester&Wethouders. Het is dus van belang dat de bewoners in Zuidoost de stadsdeelcommissie goed op de hoogte brengen van alle voors en tegens van de invoering van betaald parkeren!

Met vriendelijke groet,

Bestuur Vereniging Groot Geerdinkhof

PS: meer weten over stadsdeelcommissie, dagelijks bestuur, gemeenteraad en B&W? Zie https://www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/