Nu de economie weer aantrekt en baanonderhoud gedaan is valt het vliegtuiggeluid op. Anders gezegd, we mogen blij zijn met de rust en stilte die we de afgelopen zomer hebben kunnen genieten. Toch gloort de hoop, komende vanuit het oosten.

In Twente is men bezig geweest met proeven om vliegtuigen steiler te laten landen. De landing wordt dan later ingezet en er wordt gekeken of men later op de landingsbaan de touchdown kan uitvoeren. “We gaan kijken of we de landingsbaan op een andere manier kunnen benaderen, zodat dit minder geluidshinder oplevert voor de omgeving”, zegt Kees de Waal van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR).

Proef met diverse vliegtuigen

Bij de proef zijn kleinere vliegtuigen van het NLR betrokken, maar ook grotere van Lufthansa en TUI. Doel is om een steilere landing in te zetten, zodat de daling later kan worden ingezet. Ook kunnen we zo bekijken of dit een veiligere manier is om meer landingen achter elkaar te doen.”

Bij het project wordt gebruik gemaakt van een experimenteel grondsysteem en maakt deel uit van een Europees onderzoek.

Twente airport

Hebben we als bestuur toch een klein succesje kunnen boeken. Dit voorstel was nl. opgenomen in onze zienswijze, ingediend op de ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en/of het bijbehorende Milieueffectrapport (MER NNHS). Misschien wordt onze geluidsmeter in de toekomst ook nog opgenomen en het meetnet rondom Schiphol.