Liever geen windmolens in Diemerscheg? Teken onze petitie:  https://geenmolensdiemerscheg.petities.nl/

Windmolens in Amsterdam Zuidoost; bijdrage door bewoonster van Geerdinkhof

Half februari 2021 is door de gemeente in Geerdinkhof een brief verspreid met daarin het voornemen om wellicht in onze directe nabijheid een of meerder windmolens te plaatsen. Die moeten dan komen in de Diemerscheg. Het gebied tussen Amsterdam Zuidoost / Diemen en Weesp.

Dit voorjaar wordt door de gemeenteraad beslist of de gebieden die nu al in beeld zijn, hetzelfde blijven of worden aangepast. Een dergelijke opmerking wekt de indruk dat er zeer waarschijnlijk al een besluit ligt maar dat de omwonenden voor de vorm nog even wat inspraak wordt gegund.
Men roept in de brief op om mee te zoeken naar een geschikte plaats voor die windmolens. Er wordt al wel gezegd dat ze niet iedereen tevreden kunnen stellen.
Zo’n opmerking is een enorm goede reden om de gemeente in ieder geval duidelijk te maken dat windmolens in een groengebied, dat er al sinds de 30er jaren van de vorige eeuw voor de ontspanning van stadsbewoners is, buitengewoon ongewenst is. 
Bewoners van IJburg, die ook mogelijke windmolens in hun directe omgeving zouden krijgen, hebben in januari jl. al geprotesteerd tegen de plannen. En deze protesten zijn gehonoreerd. Evenals het protest van de bewoners in de buurt van de Gaasperplas. 

Maar daardoor wordt de kans dat de windturbines dicht bij onze huizen komen te staan, beduidend groter.
Een belangrijke reden waarom we ons vooral zorgen moeten maken is het feit dat de Diemerscheg, in tegenstelling tot de andere scheggen rond Amsterdam, al danig versnipperd dan wel beschadigd is. Denk daarbij aan de A1 en A9 die veel ruimte in het gebied opslokt en het in verschillende kleine delen scheidt. Verder wordt het landschap versnipperd door o.a. industrieterreinen, maneges, paardenweiden en sportaccommodaties die grote stukken van het natuurgebied afsnoepen. 
Er zijn ook invloedrijke bedrijven in de Diemerscheg gevestigd. Wat dacht u van de Vattenfall elektriciteitscentrale. Deze wil men tot een biomassa centrale – lees bomen-crematorium – ombouwen. Niemand is blij met deze biomassacentrale. Maar de kans bestaat nog steeds dat deze centrale in 2022 gebouwd word. Welke invloed hebben zij nog meer? Bijv. bij het besluit omtrent de plaatsing van windmolens in dit gebied? Denk daarbij aan het datacenter dat op het terrein van Vattenfall in Diemen is gepland en veel energie nodig heeft.

De gemeente Diemen is in het kader van de RES, actief in het zoeken naar locaties voor hun windmolens. Niet te dicht bij hun huizen in Diemen Noord, graag. Dus wordt er gekeken naar het Diemerbos en het gebied langs het kanaal. Dat is wel op 500 à 1000 meter afstand van onze huizen! 
Niet alleen ons woonplezier maar ook het gebied waar we dicht bij huis kunnen recreëren, wordt aan de windmolens opgeofferd.
Bovendien is er dan ook het gevaar dat men dit in de toekomst een mooi gebied gaat vinden voor het plaatsen van zonneparken!

Natuurlijk is iedereen die op het Geerdinkhof woont, begaan met het milieu. En iedereen wil meewerken om de CO2 uitstoot tegen te gaan. Maar ten koste van wat? Ten koste van de gezondheid van jou en je kinderen? 
Bovendien vraag je je toch je onwillekeurig af wat je je kinderen en kleinkinderen nalaat over 20- à 30 jaar? 
Een enorme berg vervuiling als de windmolens en de zonneparken in de scheg gesloopt of vervangen gaan worden? 
Of een mooi natuurgebied waar zij op hun beurt weer kunnen recreëren met hun kinderen en kleinkinderen?

Het bovenstaande maakt duidelijk dat wij ook als Geerdinkhof bewoners moeten meedenken en -beslissen. Dat kan bij een initiatief dat zich uitspreekt over windmolens in Amsterdam en directe omgeving. Door middel van jezelf en anderen te informeren en zo nodig actie te ondernemen! En natuurlijk door de ‘nieuwe’ petitie van Geerdinkhof speciaal gericht op de Diemerscheg te tekenen: https://geenmolensdiemerscheg.petities.nl/ en/of de petitie van Windalarm!

Ria de Gier / riadegier@hetnet.nl

Dit zou zomaar een willekeurige straat ergens in Amsterdam Zuidoost kunnen zijn!