Op 22 oktober 2020 werd in het provinciehuis in Haarlem namelijk de zogeheten ’600 meter afstandsregels’, die in de provincie golden voor de komst van windturbines, losgelaten. Daarmee verdween de waarborg dat de kolossen op voldoende afstand van huizen worden geplaatst.

Volgens een woordvoerder van wethouder Van Doorninck is Amsterdam „altijd duidelijk geweest over haar mening ten opzichte van de 600 meter afstandsgrens”, onder andere omdat er al eerder brieven zijn gestuurd naar de provincie waarin werd aangedrongen op het schrappen van de provinciale regels.

Volgens VVD-raadslid Stijn Nijssen is het „de zoveelste bevestiging dat de komst van de windmolens dicht op woningen en in het groen voor dit college allang een uitgemaakte zaak is. Het wordt gewoon doorgedrukt”, zegt hij.

JA21-raadslid Kevin Kreuger noemt het draagvlakonderzoek een ’samenraapsel van allerlei onderzoekjes’ om maar een voor de wethouder zo positief mogelijk resultaat te presenteren. „Het is een heel manupulatief onderzoek dat ook nog eens manupulatief door deze wethouder is ingezet. Hier is zeker het laatste woord nog niet over gezegd.”

Volgens PvdD-fractievoorzitter Johnas van Lammeren is er ’doelwust sprake van beïnvloeding van de uitslag van Noord-Holland’. Van Lammeren: „Het is niet voor het eerst dat deze wethouder via trucs de uitslag probeert te beïnvloeden. Het is het sturen van de resultaten, in plaats van luisteren naar wat de bewoners echt willen.” Hij verzet zich fel tegen de ’vogelhakselaars’, die onder andere nabij vogel- en vleermuisrijke natuurgebieden komen. Die laatste categorie dieren implodeert volgens onderzoekers als zij in de buurt van windturbines komen.

https://geenmolensdiemerscheg.petities.nl/

Deels overgenomen uit de Telegraaf