Zaterdag 8 mei, van 14.00-16.30 in het Westerpark in Amsterdam wordt er een protestmanifistatie gehouden tegen de geplande windturbines bij dichtbevolkte woonwijken en in natuurgebieden. Een dezer dagen vindt u ook een flyer hierover in de bus.

De gemeenteraad beslist op 26 mei over de komst van geplande windturbines. Meer informatie vindt u op www.windalarm.amsterdam/demo. In verband met corona wordt u verzocht u aan te melden. Dat kan op deze website.