Op 20 december organiseerde de stadsdeelcommissie van Zuidoost een (laat aangekondigde) inspraakronde over de invoering van betaald parkeren in Zuidoost.  Er hadden zich voor dit onderwerp tien insprekers aangemeld, van wie er acht afkomstig waren uit Geerdinkhof. Het centrale thema in vrijwel alle betogen was het onoplosbare probleem dat ontstaat als er straks alleen nog maar mag worden geparkeerd in de officiële parkeervakken.

Uit de eerste reacties van de commissieleden bleek dat zij niet ongevoelig waren voor de aangevoerde argumenten. Het leidde in ieder geval meteen al tot een unaniem aangenomen motie, waarin de wethouder Verkeer gevraagd wordt om de adviestermijn voor de stadsdeelcommissie van Zuidoost met minstens twee maanden te verlengen. Zo zou de stadsdeelcommissie meer tijd krijgen om zich te verdiepen in problemen die in Zuidoost ontstaan bij het onverkort invoeren van betaald parkeren. Op 10 januari volgt een tweede inspraakmogelijkheid.

U kunt hier de stadsdeelcommissievergadering bekijken. Aan de rechterkant vindt u de agendapunten:
2. Bewoners aan het woord
9. Beleidsvoornemen invoering betaald parkeren (bespreken)
Door op een agendapunt te klikken, start de vergadering bij dat punt.

Onder het scherm vindt u nog een keer de agenda. Door daar de items aan te klikken worden de documenten zichtbaar:
2. Bewoners aan het woord –> de inspreekteksten van 8 van de in totaal 10 insprekers
9. Beleidsvoornemen invoering betaald parkeren (bespreken) –> het preadvies van het DB van Zuidoost waarover de stadsdeelcommissie gaat adviseren, de onderliggende nota over betaald parkeren en de brief die naar alle bewoners is gestuurd en bij
7. Ingekomen stukken –> de aanvraag van de stadsdeelcommissie voor Uitstel adviesaanvraag invoeren betaald parkeren,
en u vindt daar ook de tijd die per item is gebruikt. Insprekers zijn te herkennen aan een inspreektijd van ca. 3 minuten, daarna volgt een korte discussie met de stadsdeelcommissie.