Amsterdam is voornemens het betaald parkeren in heel Zuidoost te gaan uitrollen. Wat dat concreet gaat betekenen in Geerdinkhof kunt u lezen in een samenvatting die wij hebben gemaakt van de nota die B en W hierover hebben gepubliceerd, of in de nota zelf.