Onderstaand bericht gaat over het gewijzigde Luchthavenverkeerbesluit en de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.

Luchthavenverkeerbesluit

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil het Luchthavenverkeerbesluit (LVB) voor Schiphol wijzigen om daarin het Nieuw Normen- en Handhavingstelsel voor Schiphol (NNHS) juridisch vast te leggen.
In de wet Luchtvaart uit 2016 zijn de hoofdlijnen van het Nieuwe Normen-en Handhavingstelsel opgenomen. De ontwerpwijziging van het LVB bevat hier nu de verdere uitwerking van, zoals zoveel mogelijk geluidpreferente baancombinaties gebruiken (weersafhankelijk) en daarbinnen het vliegverkeer afhandelen op de banen die de minste overlast veroorzaken. Ook wordt het maximum aantal nachtvluchten van 32.000 naar 29.000 teruggebracht wordt het maximum aantal vliegbewegingen op 500.000 vastgelegd.

Tot en met 29 maart 2021 kan ten aanzien van de wijziging van het luchthavenverkeerbesluit, een zienswijze worden ingediend. Als bestuur van Vereniging Groot Geerdinkhof hebben we dat gedaan, maar misschien denkt u wel: ‘daar wil ik op persoonlijke titel ook wel iets over indienen’, maar wellicht wilt u niets ondernemen. Allemaal goed!

Voor diegene die wel iets willen indienen, voegen wij bij dit bericht een ‘voorbeeld zienswijze‘, die u kunt ondertekenen en ongewijzigd kunt indienen; natuurlijk kunt u ook zaken toevoegen of weglaten!

De zienswijze bij voorkeur versturen via deze link: https://fd2.formdesk.com/minienw/zienswijzenformulier_lvbschiphol/?get=1&sidn=f444becfa5144c56a1bbbbd20d80f9ff

Per post kunt u uw zienswijze sturen naar:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Participatie
o.v.v. Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit
Postbus 20901
2500 EX Den Haag