Onder titel “Meer woningen, banen en groen in 2050” ligt momenteel de Omgevingsvisie 2050 van de Gemeente Amsterdam ter inzage. Een omgevingsvisie is een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Volgens planning stelt de gemeenteraad de nieuwe omgevingsvisie medio 2021 vast.

Ga naar amsterdam.nl/omgevingsvisie voor meer informatie.

U kunt laten weten waar de ontwerp-omgevingsvisie 2050 verbetering en aanscherping nodig heeft of wat u goed vindt. Dat kan via digitale bijeenkomsten en spreekuren, via het indienen van een zienswijze en via een zogenoemde
toekomstwijzer.amsterdam.nl.

De omgevingsvisie ligt tot 3 maart ter inzage.