André’s blog

Schiphol en de nieuwe doelstellingen

Op de laatste dag van mei 2022 verklaarde de heer Benschop in het NOS journaal:

“Schiphol is de richting waar we bezig zijn te veranderen, de hele tijd lang is de focus geweest op groei en kosten als invalshoek. Dat is het niet meer. Het gaat nu om kwaliteit en daarbij hoort ook de kwaliteit van werk bij, inclusief beloning. En daar zijn we nu grote stappen in aan het maken”.

Nu de heer Benschop aangeeft dat Schiphol in beweging is hebben we een vraag over goed nabuurschap en de kwaliteit van wonen:

Op welke manier denk de heer Benschop deze kwaliteit te verbeteren? Wij Geerdinkhoffers wonen aan de oostkant van Schiphol dat een gewaardeerde werkgever is voor veel van onze medebewoners in Amsterdam Zuidoost. 

Maar wij wonen ook onder een van de aanvliegroutes……

Nu zelfs het kabinet voorstander is van het reduceren van vluchten naar een maximaal aantal van 440.000, mogelijk zelfs naar 420.000 vluchten per jaar, groeit de kans op verhoogd tuinplezier voor Geerdinkhof. 

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat gaat zich buigen over de mogelijke oplossings-richtingen. Ik wil met plezier enkele richtingen aandragen die in de nota Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening worden genoemd:

  • Verbeterde klim- en daalprofielen zorgen voor een beperking van de effecten geluid, (ultra)fijnstof, CO2 en stikstof op mens en natuur. Met name z.g. RNP-gebaseerde naderingen zorgen voor minder geluidsdruk in Geerdinkhof met minimaal 15%. (Er wordt hoger gevlogen boven Geerdinkhof.)
  • De nota pleit ook voor een 4e naderingspunt waardoor vliegtuigen vanuit de richting van de grens tussen Gelderland en Utrecht gaan aanvliegen op Schiphol. Hierdoor wordt de huidige aanvliegroute over Zuidoost ontlast.
  • Het aantal nachtvluchten (tussen 2300 en 700 uur) wordt verminderd, aldus de nota.

Maar deze Luchtvaartnota kiest ook voor bundeling van naderend vliegverkeer. Bundeling beperkt weliswaar het gebied waarover luchtverkeer een luchthaven nadert maar zorgt dus ook voor concentratie. Wellicht kan dit door het 4e naderingspunt meevallen.

Leefbaar  

Een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving betekent het zoveel mogelijk beperken van de effecten van geluid, (ultra)fijnstof en stikstof op mens en natuur volgens deze nota. De volgende gebieden dienen worden te ontzien (ik noem alleen de gebieden met de oplopende hoogste prio):

  • 4 Natuurgebieden zonder bijzondere status (geen Natura 2000-gebieden);
  • 5 Natura 2000-gebieden;
  • 6 Aangewezen stiltegebieden (op grond van de Nationale Omgevingsvisie voor de inrichting van Nederland (NOVI) of provinciale omgevingsvisies);
  • 7 Stedelijke gebieden (woonkernen)

En wij wonen naast de gebieden genoemd onder punt 4; 5 en 7 maar in Geerdinkhof wordt vaak de 70 dB(A) grens overschreden.

Gaan wij dan een toekomt tegemoet met minder geluidsoverlast? In november 2023 gaan we naar maximum 440.000 vluchten. Dit help zeker. Minster Harbers belooft te stoppen met gedogen en kiest voor het belang van de omwonenden. “We gaan de geluidsoverlast voor de omwonenden met voorrang aanpakken”, aldus de minister.

Maar wat zou er gebeuren als minister Harbers en U het momentum pakken en de handen ineenslaan?  Minder vluchten, de nota Luchtruimherziening uitvoeren en de kwaliteit van werken verbeteren?

De gemeente Amsterdam heeft een kwaliteitsimpuls voor ogen m.b.t. de openbare ruimte in Geerdinkhof.

Is er een kwaliteitsimpuls voor het luchtruim boven Geerdinkhof mogelijk?

https://www.luchtvaartindetoekomst.nl/herziening-luchtruim/documenten-herziening-luchtruim/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1864867

https://www.dfld.de/Mess/Messwerte.php?R=610&S=101&D=18.06.2022

Vliegbewegingen op 24/06/2022 16:30 – 24/06/2022 17:30