Tot 12 juni kunnen bewoners hun mening geven over aanpassingen aan het bestuurlijk stelsel in Amsterdam aan de hand van 27 vragen. De betreffende site waar de achtergrond en de vragen staan, vindt u hier.

Van de site:
“Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 april 2021 de notitie Voorgenomen hoofdlijnen voor het bestuurlijk stelsel vanaf 2022 aangeboden aan de gemeenteraad van Amsterdam. In deze notitie doet het college een aantal voorstellen om het lokale bestuur te versterken. Bewoners van de stad moeten makkelijker hun weg vinden als het aankomt op samenwerken met de gemeente, en bovendien ook meer zeggenschap krijgen tijdens de besluitvorming.”