Elk jaar stelt de gemeenteraad een nieuwe huisvestingsverordening vast.

Via deze link kunt de Verordening zelf en de veranderingen ten opzichte van 2021 lezen:
– Collegevoorstel Huisvestingsverordening 2022
– Nota van beantwoording Huisvestingsverordening 2022
– Collegebesluit wijziging nadere regels Huisvestingsverordening 2022