De gemeente Amsterdam heeft voor het Toekomstplan Gaasperplas 9 miljoen euro gereserveerd. Het geld wordt besteed aan een update van het rondje Gaasperplas en 5 delen van het park. Via deze link kunt er het plan en de Nota van beantwoording inzien. Op dit moment wordt het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt.